Prodej stavebního pozemku 2 601 m² - Kytlice - Mlýny

Kytlice - Mlýny

3 100 000 Kč

2601 m²

Exkluzivně nabízíme prodej souboru dvou stavebních pozemků a jednoho nestavebního pozemku o celkové ploše 2 601 m2. Na pozemku se nachází stavba bez č. p./e. č. Inženýrské sítě jsou v dosahu a jsou v řešení, plyn není v obci zaveden. V obci není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny buď do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV nebo jsou bez čištění vypouštěny do povrchových vod obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu. V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň. Pro více informací mě kontaktujte.

Lokalita:

Kytlice - Mlýny

Cena:

3 100 000 Kč

Plocha:

2601 m²

Dispozice:

Stavební pozemek

Erika Mezková

t: +420 739 628 801
e: erika.mezkova@century21.cz

Máte o nemovitost zájem? Napište!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Podívejte se na naši nabídku nemovitostí