Prodej pozemků k výstavbě 20 804 m² - Horní Slivno - Středočeský kraj

Horní Slivno - Mladá Boleslav

PRODÁNO

20804 m²

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pozemky jsou vhodné k výstavbě rodinných domů v obci Horní Slivno (20.804 m²).

Využití pozemků dle územního plánu:
Hlavní využití:
- Pozemky staveb pro bydlení
- Izolované rodinné domy, případně dvojdomy, © oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou, © chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru, © veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně, © dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500m2 © plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu.
Přípustné využití: ©pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci, ©pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení (maloobchodní prodej, veřejné stravování, další drobná nerušící vybavenost a služby), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, při dodržení ustanovení §21, odst. (6) vyhl. 501/2006 Sb., - nezbytná související technická vybavenost.
Nepřípustné využití: - © řadové rodinné domy.

Pozemky jsou z velké části nezasíťované a dělí se na 5 částí, z čehož je jedna část zasíťovaná. Lokalita navazuje na zastavěné území a místní komunikaci při využití lokality musí být respektováno stávající vedení VN 22kV a jeho ochranné pásmo .

Lokality na jihu obce budou napojeny elektrickou energií z nové transformační stanice N-TS 1, venkovního provedení, s výkonem do 630kVA, zapojenou do trasy procházejícího venkovního vedení. V lokalitách je nutné respektovat stávající procházející nadzemní vedení a zachovat v jeho trase nezastavěný pás v šíři 17 m.

Železniční doprava: Těsně za severní hranicí řešeného území prochází železniční trať č. 070 Praha -Ml. Boleslav - Turnov, která zajišťuje přímé spojení s Prahou. Horní Slivno se nachází 10 km od města Benátky nad Jizerou, 30 km od Hlavního města Prahy a po dálnici (D10) 31 km od Mladé Boleslavi. Pro více informací mě prosím kontaktujte.

Lokalita:

Horní Slivno - Mladá Boleslav

Cena:

PRODÁNO

Plocha:

20804 m²

Dispozice:

Pro stavbu RD

Erika Mezková

t: +420 739 628 801
e: erika.mezkova@century21.cz

Máte o nemovitost zájem? Napište!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Podívejte se na naši nabídku nemovitostí