Finance a úvěry v období koronaviru

Jistě už mnozí z vás zaregistrovali “šestiměsíční prázdniny” v souvislosti s placením záloh sociálního a zdravotního pojištění či možnost pozdního podání daňového přiznání. Současná situace však otevírá daleko širší spektrum otázek, a to nejen pro živnostníky. Jaké dokumenty si pro svou banku připravit v případě žádosti o odklad splátek? Jaké jsou podoby nových úvěrů, které můžeme využít? A je výhodné upravit naše současné pojištění? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek naleznete v našem článku.


Pojištění

Aktuálně posílí potřeba klientů zajistit své příjmy vhodnými nástroji – těmi může být i pojištění neschopnosti splácet. Doporučujeme neodkládat jejich sjednávání do doby, než se opatření pojišťoven promítnou do výluk. Epidemie a pandemie jako příčiny pracovní neschopnosti jsou aktuálně u většiny pojišťoven akceptovány. Pozor však na tzv. zanedbání lékařských doporučení popř. porušení prevence. 

Sjednání takového pojištění je možné i online, resp. po osobní konzultaci s klientem bez nutnosti osobního kontaktu. Naopak opatření v případech cestovního pojištění jsou radikální, minimálně je teď jeho sjednávání pozastavené.

Obecně lze u pojištění očekávat zdražení a změny ve výlukách, což je pro klienty nepříznivé.

V případě, že má klient sjednané riziko pracovní neschopnosti (v rámci např. smlouvy o životním pojištění), je na místě nahlásit na příslušnou pojišťovnu hlášení pro plnění z pojistné události. Většina pojišťoven z titulu pracovní neschopnosti zapříčiněné epidemickou nebo pandemickou nákazou plní. Na nově sjednané smlouvy se toto riziko bohužel vztahovat už nebude.

Nové úvěry

Nárůst konsolidací – tedy úpravy splátek sloučením úvěrů a tím tedy snížení měsíčního zatížení.

Stále zůstává vhodným zajištěním pasivních příjmů také kombinace pronájmu + pojištění pro případ jejich výpadku. “Pojištění nájmu” je sjednáváno u nemovitostí na pronájem, kdy pojišťovna hradí na dobu několika měsíců výpadek tohoto příjmu.

Dlouhodobě – v návaznosti se snížením základní úrokové sazby PRIBOR by se dalo usuzovat i snížení sazeb u komerčních bank. Domnívám se, že k tomuto může dojít, až společně s ochlazením trhu s realitami.
V tuto chvíli interní opatření bank spíše pracují na stabilizaci a zmírnění rizik, která přijdou spolu s prvními nesplácenými úvěry, tím by snížení úrokových sazeb pro nově poskytované úvěry mohlo být kontraproduktivní. 

Aktuálně krátkodobá opatření jsou medializované odklady splátek.


Na co se tedy připravit?

Je nutno poznamenat, že odklad splátek není automatický a banky budou nejspíše každou žádost individuálně posuzovat, některé více a jiné méně přísně. Připravte si tedy dokumenty dokazující vaši sníženou platební schopnost.

Je dobré při odkladu splátek neotálet a vyřídit vše co nejdříve. Odklad splátek v současné době podporuje nejen ČBA, ale také ČNB, na odklad splátek také logicky může navazovat poskytnutí úvěru, ať už z vládní pomoci COVID úvěrů, nebo komerčního z vaší banky.
To je varianta především pro podnikatele.

Níže přehled vybraných bank, které odklad splátek budou povolovat. Nabídky se týkají jak fyzických, tak i právnických osob, stejně tak osob samostatně výdělečně činných.

AirBank

AirBank se sice nejdříve postavila k prvotní iniciativě odpuštění splátek negativně, ale poté změnila názor a dnes nabízí ve výjimečných případech 3 měsíční odklad.


Tato možnost je pro situace,: 

 • kdy jste onemocněli koronavirem, 
 • kdy máte snížené příjmy z důvodu péče o dítě nebo 
 • kdy se vám snížily příjmy z podnikání v souvislosti s opatřením proti koronaviru. 

Toto je nutné bance v žádosti o odklad doložit.

Česká spořitelna 

3měsíční odklad nabízí i Česká spořitelna, tento platí pro úvěrové produkty od Buřinky (Stavební spořitelny České spořitelny) i další produkty. Odklad 3 splátek se tak týká hypoúvěrů, úvěrů od Buřinky, úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů.
Dále se toto týká spotřebitelských úvěrů, firemních leasingů i podnikatelských půjček. Žádost je možné podat od 20. března a splátky budou odkládány od 1. dubna.

Klienti s úvěrovým produktem od Buřinky (Stavební spořitelny České spořitelny), tzn. s hypoúvěrem nebo úvěrem od Buřinky, úvěrem ze stavebního spoření nebo překlenovacím úvěrem, mohou požádat o tříměsíční odklad splátek.  Požádat o něj je možné od dnešního dne, tj. od 20. března do konce dubna na stránkách www.burinka.cz.
Splátky začne Buřinka odkládat již od 1. dubna. Klienti nebudou muset v průběhu tří měsíců odkladu platit žádné splátky ani poplatky a Buřinka za ně navíc uhradí pojištění schopnosti splácet, mají-li ho sjednané.

Buřinka jedná v tomto ohledu v souladu se svou mateřskou společností Českou spořitelnou.

Důvody, na jejichž základě bude klientům přiznána možnost odkladu splátek, mohou být například následující:

 • Onemocnění koronavirem
 • Nařízená karanténa
 • Ošetřování dítěte
 • Zaměstnání v zahraničí
 • Pokles příjmů
 • Výpadek zaměstnanců
 • Výpadek dodávek
 • Zrušené zakázky
 • Pohledávky po splatnosti

Jestliže v průběhu schvalování žádosti o odklad nebo následně Buřinka zjistí faktický nesoulad mezi čestným prohlášením klienta o jeho neschopnosti splácet v důsledku postižení pandemií a skutečným stavem, bude tento nesoulad kvalifikován jako pokus o úvěrový podvod.

Fio Banka

Stejně tak na konkrétní podobě odkladu splátek pracuje Fio Banka, ale je možné předpokládat, že odklad se bude týkat fyzických osob, podnikatelů i právnických osob.

Komerční banka

Také Komerční banka nabízí odklad 3 splátek, přičemž v současné době se jedná především o splátky u hypoték a u spotřebitelských úvěrů. O řešení pro podnikatelské úvěry se zatím dle webových stránek KB pouze uvažuje. Stejné opatření platí i pro spotřebitelské úvěry od Essox, dceřiné společnosti Komerční banky.

Moneta Money Bank 

U Monety můžou o odklad splátek žádat fyzické osoby, živnostníci i firmy, tito můžou žádat o 3měsíční odklad splátek hypotéky, leasingů i dalších typů úvěrů. Spolu s odkladem splátek se prodlužuje i celková splatnost dotčeného úvěru. Na kontokorenty a kreditní karty se toto opatření zatím nevztahuje.

„Dokumenty o dočasném odkladu tří splátek jsou připraveny na našich webových stránkách. MONETA umožní odklad splátek všem našim klientům. Takto činíme s vědomím zodpovědnosti a nutnosti našim klientům proaktivně pomoci. Dopadem preventivních opatření budeme zřejmě poškozeni všichni,“ uvádí Tomáš Spurný, předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank.

Raiffeisen Bank  a Raiffeisen stavební spořitelna

Raiffeisen i Raiffeisen stavební spořitelna nabízí 3měsíční odklad také pro fyzické osoby, podnikatele i firmy. Odklad je možný u hypotečního, spotřebitelského i dalšího úvěru, který je splácen pravidelnou splátkou každý měsíc.

U RSTS, a.s. prosím kontaktujte spořitelnu na emailu rsts@rsts.cz, kde s Vámi bude o dalším postupu komunikovat pracovník klientského servisu.

Sberbank

Sberbank také nabízí odklad 3 měsíců splátek. Je nutné doložit sníženou platební schopnost v důsledku epidemie, přičemž každý příklad bude posuzován individuálně. Možnost odkladu se týká hypotečních, spotřebitelských a MICRO úvěrů. Je možné odpustit splátky od 1. 4. 2020.

Wüstenrot

Pokud jste se dostali do snížené platební schopnosti o odklad splátek můžete požádat i u Wüstenrot. Ten řeší jednotlivé situace odkladu splátek individuálně dle potřeb každého klienta.

Dlužníci v problémech by v principu měli být proaktivní. To, že banky se splátkami automaticky posečkají, není a asi ani nebude automatické.
Ve všech případech musí klient žádat osobně – nelze zařídit zprostředkovatelem.